milieu Bewust

Veilig en milieubewust werken

 Onze mensen werken schoon, netjes en veilig. Hinder en overlast voor uw en de omgeving beperken we tot een minimum. Onze opruimers beschikken allemaal over het V.C.A-diploma voor veilig, gezondheid en milieubewust werken.

Duurzaam afvoeren en verwerken

Het afval voert Quick and safe af naar vestigingen of instanties die helemaal aan alle wettelijke eisen moeten voldoen. Zo weet u zeker dat al uw afval op de meest duurzame wijze gerecycled en vernietigd wordt.

In veilige handen

Voor het inzamelen van vertrouwelijk materialen zo als papier of digitale informatiedragers werken wij met gecertificeerde en gespecialiseerde Bedrijven die dit soort type afval snel en Gegarandeerd 100% volledig vernietigen. Uw vertrouwelijke informatie kan niet in handen van anderen mensen komen. Ook voor het verwerken van gevaarlijk afvalstoffen werken wij met goed opgeleide en gecertificeerde partijen.